google_ad_client = "ca-pub-9039769195033385"; google_ad_slot = "6541119766"; google_ad_width = 120; google_ad_height = 600;

ספריה לגיל הרך > כשהכריש והדג נפגשו לראשונה

כשהכריש והדג נפגשו לראשונה

כשהכריש והדג נפגשו לראשונה

הדפס הוראות הדפס הוראות

מאת:

מאייר: יעל שחר שריד ונגה שימל

גילאים: 2 - 3;3 - 4

הוצאת אחר, שנת הוצאה

נושאים: חברים;פחדים

למידע נוסף על הספר >>

תיאור כללי:

סיפור על חברות של דג וכריש, כנגד כל הסיכויים.

מסרים מרכזיים בסיפור:

חברות יכולה להיווצר בין שניים שהם כביכול אויבים. כשמעזים ומנסים, אפשר למצוא חברים טובים. גם שני ילדים יכולים ליצור שינוי בעולם שלהם.

עלילה ומילים קשות
עלילה ומילים קשות: (שלב 1)
כאשר קוראים לילד סיפור, חשוב בשלב הראשון לוודא כי הילד מבין את המתרחש. לשם כך, נפרש מילים קשות ונוודא שהילד מבין את רצף העלילה.

מילה מורכבת: לטרוף. דג וכריש נפגשים ומשחקים. כשהם מספרים על כך להוריהם, ההורים כועסים עליהם. זה גורם להם לפחד להיפגש פעם נוספת. כשהם נפגשים בכל זאת, הם מבינים שהם יכולים להיות חברים ומשכנעים את המשפחות שלהם בכך גם כן.

רגשות
רגשות: (שלב 2)
לאחר שהילד הבין את רצף העלילה, ניתן בשלב הבא להתייחס לרגשותיהן של הדמויות, ולקשר בין רגש מסוים להתנהגות הדמות.

בהתחלה הדג פוחד מהכריש, אבל אחר כך הוא מעז ומציע לו חברות. ההורים כועסים על הדג והכריש שהם חברים של האויבים שלהם. הדג והכריש עצובים על הפרידה שנכפתה עליהם, והם מגלים אומץ כשהם מחליטים להיות חברים בכל זאת, ואפילו לשכנע את הוריהם להתנהג אחרת.

הבנת האחר
הבנת האחר: (שלב 3)
בדומה להתייחסות לרגשות, כדאי להתייחס גם למחשבות של הדמויות, להסביר את ההבדלים בין נקודות מבט שונות ולברר עם הילד כיצד הוא היה פועל באותו מצב.

הבנת המחשבות של ההורים שחוששים מהחברות המוזרה. הבנה של התפיסות של הדג והכריש.

מסרים מתקדמים
מסרים מתקדמים: (שלב 4)
התייחסות לערכים, וכן הרחבת הידע בנוגע לרגשות ולהבנת האחר.

חברות יכולה להיווצר גם במקומות לא צפויים. כשמכירים, מגלים שגם מי שחשבנו שהוא אויב, יכול להיות חבר. מי שמעז מצליח. כל אחד יכול ליצור שינוי בעולם שלו.


סדר שלבי הקריאה/ סדר עמודי קריאה
שלב עמוד ציטוט מהטקסט דגשים להתייחסות
עלילה ומילים קשות

שלב 1 עלילה ומילים קשות

עמ' 5 ראה הדג כריש שרצה לטרוף אותו. לטרוף - לאכול
רגשות

שלב 2 רגשות

עמ' 5 ראה הדג כריש שרצה לטרוף אותו איך הדג הרגיש (ומה הוא חשב) כשהוא ראה את הכריש?
רגשות

שלב 2 רגשות

עמ' 25 דג זו חיה שאנחנו אוכלים, אל תשחק איתה! אמרה אמו. איך הכריש הרגיש כשאמא שלו אמרה לו לא לשחק עם הדג? ( עצוב)
רגשות

שלב 2 רגשות

עמ' 41 מאותו היום הכרישים והדגים חיים בשלום. איך הדג והכריש הרגישו כשהם הצליחו לשכנע את כולם להיות חברים כמוהם?
הבנת האחר

שלב 3 הבנת האחר

עמ' 27 אל תשחק עם החיה הזו, אמרה האם. למה האמא של הדג לא רוצה שהוא ישחק עם הכריש?
הבנת האחר

שלב 3 הבנת האחר

עמ' 31 יום אחד הם נפגשו מה חשב הדג כשהוא ראה את הכריש? (שהכריש יטרוף אותו)
הבנת האחר

שלב 3 הבנת האחר

עמ' 37 הם שיחקו בסתר ימים, שבועות, חודשים מה הכריש והדג חשבו שההורים שלהם יגידו כשהם יספרו שהם חברים? (שיכעסו עליהם) ומה קרה כשהם העזו לספר להורים? (הם ראו שההורים שלהם הסכימו איתם).
מסרים מתקדמים

שלב 4 מסרים מתקדמים

עמ' 31 כל אחד מהם ברח אל אמו, וכך הם לא נפגשו ימים, שבועות, חודשים. קרה לך פעם משהו דומה, שפחדת ממישהו או ממשהו, אבל כששיחקת איתו גילית שזה לא ככה?
מסרים מתקדמים

שלב 4 מסרים מתקדמים

עמ' 39 כך גם עם אמו של הכריש מה אתה חושב שנתן לדג ולכריש אומץ ללכת להורים שלהם ולבקש לשנות דברים?
מסרים מתקדמים

שלב 4 מסרים מתקדמים

עמ' 41 ומאותו היום הכרישים והדגים חיים בשלום מה איפשר לדגים ולכרישים לשנות את דעתם ולהבין שהם יכולים להיות חברים? כדאי לדון עם הילד בעקרון לפיו אנחנו פוחדים ממה שאנחנו לא מכירים, וכשמכירים - לפעמים מגלים שמה שחשבנו כלל לא נכון.
קטגוריות ספרים
Facebook