google_ad_client = "ca-pub-9039769195033385"; google_ad_slot = "6541119766"; google_ad_width = 120; google_ad_height = 600;

ספריה לגיל הרך > הקנגורו הכחול של מאיה

הקנגורו הכחול של מאיה

הקנגורו הכחול של מאיה

הדפס הוראות הדפס הוראות

מאת:

מאייר:

גילאים: 2 - 3;3 - 4

הוצאת הוצאת ספרים עם עובד בע"מ, שנת הוצאה

נושאים: חברים;פחדים

למידע נוסף על הספר >>

תיאור כללי:

למאיה יש קנגורו כחול שהיא מאוד אוהבת. כשהיא מקבלת במתנה צעצועים נוספים, הקנגורו הכחול מתחיל לדאוג שהיא כבר לא אוהבת אותו. סיפור על חברות ועל המקום הרחב שיש בלב...

מסרים מרכזיים בסיפור:

אפשר לאהוב יותר מצעצוע אחד. יש בלב מקום להרבה צעצועים כמו שיש בלב מקום להרבה אנשים.

עלילה ומילים קשות
עלילה ומילים קשות: (שלב 1)
כאשר קוראים לילד סיפור, חשוב בשלב הראשון לוודא כי הילד מבין את המתרחש. לשם כך, נפרש מילים קשות ונוודא שהילד מבין את רצף העלילה.

למאיה יש קנגורו כחול שהיא מאוד אוהבת. כשהיא מקבלת במתנה צעצועים נוספים, הקנגורו הכחול מתחיל לדאוג ולא ישן בלילה. לילה אחד הוא מחליט שאין מקום בשבילו במיטה של מאיה והולך לאחיה הקטן. כשמאיה רוצה אותו בחזרה, ומוכנה לוותר על כל הצעצועים החדשים שקיבלה תמורתו, הוא מבין שהיא אוהבת אותו ושדאגתו הייתה לשווא.

רגשות
רגשות: (שלב 2)
לאחר שהילד הבין את רצף העלילה, ניתן בשלב הבא להתייחס לרגשותיהן של הדמויות, ולקשר בין רגש מסוים להתנהגות הדמות.

מאיה אוהבת את קנגורו. כשמאיה מקבלת צעצועים נוספים הקנגורו חושש למקומו בחייה ומרגיש דחוי.

הבנת האחר
הבנת האחר: (שלב 3)
בדומה להתייחסות לרגשות, כדאי להתייחס גם למחשבות של הדמויות, להסביר את ההבדלים בין נקודות מבט שונות ולברר עם הילד כיצד הוא היה פועל באותו מצב.

הבנה של איך הקנגורו מרגיש כשמאיה פתאום אוהבת צעצועים נוספים מלבדו. הבנה של המקום של הקנגורו בחייה של מאיה.

מסרים מתקדמים
מסרים מתקדמים: (שלב 4)
התייחסות לערכים, וכן הרחבת הידע בנוגע לרגשות ולהבנת האחר.

אהבה לאחד לא באה על חשבון אהבה לאחר, בלב יש מקום לאהוב את כולם.


סדר שלבי הקריאה/ סדר עמודי קריאה
שלב עמוד ציטוט מהטקסט דגשים להתייחסות
רגשות

שלב 2 רגשות

עמ' 5 מאז הקנגורו הכחול לא ישן כל כך טוב למה אתה חושב שהקנגורו לא ישן כל כך טוב?(אולי הוא דואג שמאיה כבר לא אוהבת אותו יותר?)
רגשות

שלב 2 רגשות

עמ' 21 כבר אין במיטה מקום בשבילי, אמר הקנגורו לעצמו. איך הקנגורו מרגיש עכשיו?
רגשות

שלב 2 רגשות

עמ' 30 אני אוהבת אותך, קנגורו כחול, אמרה מאיה, ושניהם נרדמו בן רגע. איך מאיה והקנגורו מרגישים עכשיו? מה הקנגורו הבין מזה שמאיה לא ויתרה עליו?
הבנת האחר

שלב 3 הבנת האחר

עמ' 17 הקנגורו הכחול שכב בקצה המיטה והביט בתקרה. על מה לדעתך הקנגורו חושב עכשיו ? קרה לך פעם שחשבת שלא אוהבים אותך יותר?
הבנת האחר

שלב 3 הבנת האחר

עמ' 23 הוא דילג לאורך הפרוזדור עד החדר של רועי התינוק, ושם קפץ לעריסה החמה שלו. למה אתה חושב שהקנגורו עבר למיטה של רועי? אתה חושב שהוא כבר לא אוהב את מאיה?
הבנת האחר

שלב 3 הבנת האחר

עמ' 25 ... את הקנגורו הכחול אני לא נותנת לאף אחד. למה אתה חושב שמאיה לא מוכנה לתת את הקנגורו הכחול לאף אחד?
מסרים מתקדמים

שלב 4 מסרים מתקדמים

עמ' 12 מאז, הקנגורו הכחול לא ישן בכלל. קרה לך פעם שכל כך דאגת ממשהו, שלא הצלחת להירדם?
מסרים מתקדמים

שלב 4 מסרים מתקדמים

עמ' 30 אני אוהבת אותך, קנגורו כחול, אמרה מאיה, ושניהם נרדמו בן רגע. קרה לך פעם שחשבת שלא אוהבים אותך, ואחר כך הבנת שטעית?
קטגוריות ספרים
Facebook