google_ad_client = "ca-pub-9039769195033385"; google_ad_slot = "6541119766"; google_ad_width = 120; google_ad_height = 600;

ספריה לגיל הרך > ארץ יצורי הפרא

ארץ יצורי הפרא

ארץ יצורי הפרא

הדפס הוראות הדפס הוראות

מאת:

מאייר: מוריס סנדק

גילאים: 2 - 3;3 - 4

הוצאת כתר הוצאה לאור, שנת הוצאה

נושאים: צמיחה ועצמאות;שליטה רגשית

למידע נוסף על הספר >>

תיאור כללי:

מקס קיבל עונש ללכת לחדר ללא ארוחת ערב, כי לדברי אמו, הוא התנהג כמו יצור פרא. לפתע חדרו הפך ליער והוא הפך למלך יצורי הפרא. כשנמאס למקס להשתולל, הוא הבין שהוא מעדיף להיות במקום בו אוהבים אותו ללא תנאי.

מסרים מרכזיים בסיפור:

כעס זה רגש לגיטימי. גם אם כעסו עליך, עדיין הבית זה המקום שבו אוהבים אותך ללא תנאי.

עלילה ומילים קשות
עלילה ומילים קשות: (שלב 1)
כאשר קוראים לילד סיפור, חשוב בשלב הראשון לוודא כי הילד מבין את המתרחש. לשם כך, נפרש מילים קשות ונוודא שהילד מבין את רצף העלילה.

מילים מורכבות: גלמוד. מקס קיבל עונש ללכת לחדר ללא ארוחת ערב, כי לדברי אמו,הוא התנהג כמו יצור פרא. לפתע חדרו הפך ליער והוא הפך למלך יצורי היער. כשנמאס למקס להשתולל, הוא הבין שהוא מעדיף להיות במקום בו אוהבים אותו ללא תנאי. כשחזר הביתה ראה שאמא שלו חשבה עליו.

רגשות
רגשות: (שלב 2)
לאחר שהילד הבין את רצף העלילה, ניתן בשלב הבא להתייחס לרגשותיהן של הדמויות, ולקשר בין רגש מסוים להתנהגות הדמות.

אמא של מקס כועסת עליו. מקס פוחד מחיות הפרא, ואחר כך מתגבר על פחדיו. לקראת סוף הסיפור, מקס מתגעגע הביתה, ולכן הוא שמח לחזור.

הבנת האחר
הבנת האחר: (שלב 3)
בדומה להתייחסות לרגשות, כדאי להתייחס גם למחשבות של הדמויות, להסביר את ההבדלים בין נקודות מבט שונות ולברר עם הילד כיצד הוא היה פועל באותו מצב.

הבנת הרגשות והמחשבות של מקס כשקוראים לו יצור פרא וכועסים עליו. הבנת תחושת הבדידות והגעגוע כשהוא רחוק מאמא, אפילו שהוא מאוד נהנה.

מסרים מתקדמים
מסרים מתקדמים: (שלב 4)
התייחסות לערכים, וכן הרחבת הידע בנוגע לרגשות ולהבנת האחר.

גם כשכועסים עדיין אוהבים. זה בסדר שלפעמים כועסים על ההורים, אפשר לברוח בדמיון עד שמפסיקים לכעוס. גם אם כעסו עליך, עדיין הבית זה המקום שבו אוהבים אותך ללא תנאי.


סדר שלבי הקריאה/ סדר עמודי קריאה
שלב עמוד ציטוט מהטקסט דגשים להתייחסות
עלילה ומילים קשות

שלב 1 עלילה ומילים קשות

עמ' 1 צרות ממין אחר מקס עשה הרבה בלאגן בבית
עלילה ומילים קשות

שלב 1 עלילה ומילים קשות

עמ' 29 ורצה נורא להיות במקום שבו יש מישהו שאוהב אותו יותר מכל. איפה זה המקום שבו אוהבים אותו יותר מכל? מי אוהב אותו יותר מכל?
עלילה ומילים קשות

שלב 1 עלילה ומילים קשות

עמ' 29 גלמוד מה זה גלמוד? לבד, בלי אף אחד
רגשות

שלב 2 רגשות

עמ' 5 ואז היא שלחה אותו לישון בלי שום ארוחת ערב. איך מקס הרגיש כשאמא שלו כעסה עליו? איך אתה מרגיש כשכועסים עליך?
רגשות

שלב 2 רגשות

עמ' 18 וגלגלו את עיניהם הנוראות ושלפו את צפרניהם הנוראות. איך מקס מרגיש כשיצורי הפרא שואגים עליו?
רגשות

שלב 2 רגשות

עמ' 37 שם מצא את ארוחת הערב שלו מחכה לו איך מקס מרגיש כשהוא רואה שארוחת הערב מחכה לו בחדר?  
הבנת האחר

שלב 3 הבנת האחר

עמ' 11 וכל הקירות מסביב היו לעולם הגדול שבחוץ באמת החדר שלו הפך ליער או שזה בדמיון שלו?
הבנת האחר

שלב 3 הבנת האחר

עמ' 20 והם נבהלו נורא וקראו לו יצור הפרא הכי פראי איך מקס מרגיש כשקוראים לו יצור הפרא הכי הכי פראי (שמח, גאה) אז למה הוא נעלב כשאמא שלו קראה לו יצור פרא? מה ההבדל? (אמא שלו כעסה עליו ויצורי הפרא מעריצים אותו על היותו הכי פראי)
הבנת האחר

שלב 3 הבנת האחר

עמ' 29 אמר מקס ושלח את כל יצורי הפרא לישון בלי ארוחת ערב. מה אתה חושב, למה מקס שלח את יצורי הפרא לישון בלי ארוחת ערב? למה הוא עשה להם את מה שאמא שלו עשתה לו?
הבנת האחר

שלב 3 הבנת האחר

עמ' 29 ומקס מלך יצורי הפרא נשאר בודד וגלמוד מה אתה חושב, למה מקס מרגיש בודד? הוא הרי נהנה מאוד להשתולל, מה קרה עכשיו שהוא מרגיש בודד?
הבנת האחר

שלב 3 הבנת האחר

עמ' 31 אוי בבקשה אל תלך, מתחשק לנו לאכול אותך, כל כך אנחנו אוהבים אותך מה אתה חושב, למה יצורי הפרא לא רצו שמקס ילך?
מסרים מתקדמים

שלב 4 מסרים מתקדמים

עמ' 11 וכל הקירות מסביב היו לעולם הגדול שבחוץ. גם אתה היית רוצה שהחדר שלך יהפוך למקום אחר? לאיזה מקום?
מסרים מתקדמים

שלב 4 מסרים מתקדמים

עמ' 37 שם מצא את ארוחת הערב שלו מחכה לו. מי הביא למקס את ארוחת הערב? אבל הוא קיבל עונש ללכת לישון בלי ארוחת ערב, אז למה אמא התחרטה? קרה לך גם פעם שכעסת ואמרת דברים שלא התכוונת אליהם באמת, או שהתחרטת עליהם?
קטגוריות ספרים
Facebook