google_ad_client = "ca-pub-9039769195033385"; google_ad_slot = "6541119766"; google_ad_width = 120; google_ad_height = 600;

ספריה לגיל הרך > קוף היום וקופת הלילה

קוף היום וקופת הלילה

קוף היום וקופת הלילה

הדפס הוראות הדפס הוראות

מאת:

מאייר: לוסי ריצ'רדס

גילאים: 2 - 3;3 - 4

הוצאת אגם הוצאה לאור בע"מ, שנת הוצאה

נושאים: חברים

למידע נוסף על הספר >>

תיאור כללי:

קוף היום וקופת הלילה מכירים את העולם מזוויות הפוכות. מה שמוכר לאחד מהם, מפחיד את האחר, ולהיפך. כיצד יפגשו?

מסרים מרכזיים בסיפור:

דברים שאנחנו לא מכירים, יכולים להיראות לנו מאוד שונים ומפחידים, גם כשהם לא כאלה באמת. גם כשיש שוני מאוד גדול, אם מוכנים לעשות מאמץ, ניתן למצוא נקודות מפגש משותפות.

עלילה ומילים קשות
עלילה ומילים קשות: (שלב 1)
כאשר קוראים לילד סיפור, חשוב בשלב הראשון לוודא כי הילד מבין את המתרחש. לשם כך, נפרש מילים קשות ונוודא שהילד מבין את רצף העלילה.

מילים מורכבות: מנומנם, עשים. קופת הלילה רוצה לשחק עם קוף היום, ומעירה אותו בלילה. קוף היום מאוד מופתע ומבוהל מכל הדברים הלא מוכרים שהוא פוגש בלילה. כשקוף היום מעיר את קופת הלילה ביום, היא נבהלת ולא מבינה מה קורה סביבה. לבסוף הם מוצאים פשרה ונפגשים עם שחר.

רגשות
רגשות: (שלב 2)
לאחר שהילד הבין את רצף העלילה, ניתן בשלב הבא להתייחס לרגשותיהן של הדמויות, ולקשר בין רגש מסוים להתנהגות הדמות.

כשקוף היום וקופת הלילה נפגשים עם דברים שהם לא מכירים הם מרגישים הפתעה, בהלה ובלבול. אחרי שמסבירים להם מה הם רואים, הם מבינים מה זה, ונרגעים.

הבנת האחר
הבנת האחר: (שלב 3)
בדומה להתייחסות לרגשות, כדאי להתייחס גם למחשבות של הדמויות, להסביר את ההבדלים בין נקודות מבט שונות ולברר עם הילד כיצד הוא היה פועל באותו מצב.

בגלל שעות הערות השונות, יש לקופים פערים בידע שלהם על העולם. כדאי להבהיר את הפערים האלה בידע בין שני הקופים, וגם בינינו לבינם.

מסרים מתקדמים
מסרים מתקדמים: (שלב 4)
התייחסות לערכים, וכן הרחבת הידע בנוגע לרגשות ולהבנת האחר.

מה שאנחנו לא מכירים יכול להיראות מאוד מבהיל ומשונה, אפילו שהוא לא כזה באמת. כשרוצים אפשר למצוא את נקודות המפגש המשותפות בכדי להיות חברים.


סדר שלבי הקריאה/ סדר עמודי קריאה
שלב עמוד ציטוט מהטקסט דגשים להתייחסות
עלילה ומילים קשות

שלב 1 עלילה ומילים קשות

עמ' 1 קוף היום וקופת הלילה על מה מרמז לנו שם הספר?
עלילה ומילים קשות

שלב 1 עלילה ומילים קשות

עמ' 2 הוא התיישב מנומנם והתלונן באזניה, הכל פה נורא חשוך ואפל. מנומנם זה עייף וישנוני.
עלילה ומילים קשות

שלב 1 עלילה ומילים קשות

עמ' 16 תראה! קראה קופת הלילה המנומנמת, יש מסביב המון עשים, מחופשים ומאופרים. עשים הם פרפרים אפורים
רגשות

שלב 2 רגשות

עמ' 7 קופת הלילה צחקה, אל תהיה טמבל, זה בסך הכל קולות של צפרדעים מקרקרות. איך קוף היום מרגיש כשקופת הלילה צוחקת עליו וקוראת לו בשמות?
רגשות

שלב 2 רגשות

עמ' 18 קוף היום צחק, אל תהיי מטופשת, אלה הם שימפנזים והם ממש נחמדים. איך קופת הלילה הרגישה כשקוף היום צחק עליה? היא באמת חשבה שהשימפנזים הם ענקים? איך היא לא ידעה מה הם באמת?
הבנת האחר

שלב 3 הבנת האחר

עמ' 9 הי! קוף היום התפלא, זה ממש מצחיק, יש מעליי בננה מעופפת. מה, יש לה כנפיים? קוף היום באמת חושב שזו בננה מעופפת? ומה זה באמת? איך הוא לא יודע שזה ירח?
הבנת האחר

שלב 3 הבנת האחר

עמ' 21 הי! קופת הלילה פתאום צעקה, קופים שחורים זוחלים על השביל לפנינו. קופת הלילה חושבת שאלו קופים שחורים - מה זה באמת? איך זה שהיא לא יודעת שזה צל?
מסרים מתקדמים

שלב 4 מסרים מתקדמים

עמ' 25 אבל עם שחר, מוקדם בבוקר, נפגשים שניהם, כשעוד לא מואר לגמרי וכבר לא אפל. למה הם בחרו להיפגש עם שחר? מה זה מאפשר להם לעשות?
קטגוריות ספרים
Facebook