google_ad_client = "ca-pub-9039769195033385"; google_ad_slot = "6541119766"; google_ad_width = 120; google_ad_height = 600;
אריק

אריק

הדפס הוראות הדפס הוראות

מאת:

מאייר: לורן לונג

גילאים: 3 - 4;4 - 5

הוצאת כנרת, זמורה-ביתן, דביר מוציאים לאור בע"מ, שנת הוצאה

נושאים: חברים

למידע נוסף על הספר >>

תיאור כללי:

האיכר מביא טרקטור גדול וצהוב שיחליף את אריק, הטרקטור הישן. כאשר העגלה שוקעת בבוץ, כולם מנסים להוציא אותה, אבל רק אריק מצליח. זה גורם לאיכר להבין את ערכו של אריק, ומאיר את ערכה של חברות אמיתית.

מסרים מרכזיים בסיפור:

חברים עוזרים אחד לשני. גם לדברים ישנים יש ערך רב.

עלילה ומילים קשות
עלילה ומילים קשות: (שלב 1)
כאשר קוראים לילד סיפור, חשוב בשלב הראשון לוודא כי הילד מבין את המתרחש. לשם כך, נפרש מילים קשות ונוודא שהילד מבין את רצף העלילה.

אריק הוא טרקטור שעובד בחווה וחברתו הטובה היא עגלה. יום אחד האיכר מביא טרקטור גדול וצהוב שיחליף את אריק. כאשר העגלה שוקעת בבוץ, כולם מנסים להוציא אותה - האיכר, הטרקטור הצהוב ומכבי האש. אבל רק אריק מצליח. זה גורם לאיכר להבין את ערכו של אריק.

רגשות
רגשות: (שלב 2)
לאחר שהילד הבין את רצף העלילה, ניתן בשלב הבא להתייחס לרגשותיהן של הדמויות, ולקשר בין רגש מסוים להתנהגות הדמות.

רגשות אהבה ויחסי חברות בין אריק לעגלה. אריק חש דחייה ועצב כאשר האיכר מפנה אותו ממקומו. העגלה מפחדת כשהיא שקועה בבוץ. אריק חש גאווה ואהבה כשהוא מצליח להוציא את העגלה מהבוץ.

הבנת האחר
הבנת האחר: (שלב 3)
בדומה להתייחסות לרגשות, כדאי להתייחס גם למחשבות של הדמויות, להסביר את ההבדלים בין נקודות מבט שונות ולברר עם הילד כיצד הוא היה פועל באותו מצב.

הבנה של אריק את העגלה. הבנה של מניעי האיכר בפעולותיו.

מסרים מתקדמים
מסרים מתקדמים: (שלב 4)
התייחסות לערכים, וכן הרחבת הידע בנוגע לרגשות ולהבנת האחר.

חברים עוזרים אחד לשני. גם לדברים ישנים יש ערך רב.


סדר שלבי הקריאה/ סדר עמודי קריאה
שלב עמוד ציטוט מהטקסט דגשים להתייחסות
עלילה ומילים קשות

שלב 1 עלילה ומילים קשות

עמ' 7 לילה אחד, כשאריק ישן שנה עמוקה, הביא האכר לאסם עגלה קטנה יפהפיה. מה זו עגלה? פרה צעירה ("גורה" של פרה)
רגשות

שלב 2 רגשות

עמ' 14 הוא הוציא את אריק מהתא הקטן שהיה רק שלו, והחנה אותו מאחורי האסם. איך אריק מרגיש עכשיו?
רגשות

שלב 2 רגשות

עמ' 17 העגלה הקטנה היתה תקועה בשלולית הבוץ. איך העגלה מרגישה כשהיא תקועה?
רגשות

שלב 2 רגשות

עמ' 21 האיכר ממש השתגע - אם פועלי החווה והטרקטור הגדול ואפילו מפקד מכבי האש והכבאית שלו לא יכלו להציל את העגלה הקטנה, מי יוכל? איך האיכר מרגיש? למה מתכוונים כשכותבים שהוא השתגע?
רגשות

שלב 2 רגשות

עמ' 28 הוא הסתובב סביבה עוד ועוד, והעגלה הקטנה הסתובבה והסתובבה ולא הורידה את העיניים מהחבר שלה. איך העגלה מרגישה כשהיא מסתכלת על אריק?
רגשות

שלב 2 רגשות

עמ' 31 אריק הוביל את העגלה בדרך העפר אל הכפר, וכולם זרקו עליהם פרחים והלכו אחריהם אל תוך הכפר. איך אריק מרגיש עכשיו?
הבנת האחר

שלב 3 הבנת האחר

עמ' 14 הגיע הזמן לפנות את הדרך, אריק, אמר האיכר. למה האיכר מתכוון כשהוא אומר לאריק לפנות את הדרך? (שהוא כבר זקן ומישהו צעיר יותר יחליף אותו). מה האיכר חושב על אריק? (שכבר אין בו ערך לחווה) האם זה נכון?
הבנת האחר

שלב 3 הבנת האחר

עמ' 20 תביאו את הטרקטור הצהוב הגדול! צעק האיכר. הוא יוכל להציל אותה. מה האיכר חשב, שהטרקטור הצהוב יעזור להציל את העגלה או לא? ומה קרה באמת? מה האיכר לא ידע על העגלה, שגרם לטרקטור לא להצליח לחלץ אותה?
הבנת האחר

שלב 3 הבנת האחר

עמ' 33 מדי פעם אריק אפילו הצטרף לאכר ולטרקטור הצהוב הגדול בשדות. מה גרם לאיכר לשנות את דעתו על אריק?
מסרים מתקדמים

שלב 4 מסרים מתקדמים

עמ' 29 ועם כל סיבוב של אריק סביב שלולית הבוץ, המלכודת הבוצית השתחררה קצת, עד שהעגלה הצליחה לצאת מהשלולית ברגלים רועדות. קרה לך פעם שפחדת, ובגלל שהיה איתך מישהו שאתה אוהב הצלחת להתגבר על הפחד?
קטגוריות ספרים
Facebook