google_ad_client = "ca-pub-9039769195033385"; google_ad_slot = "6541119766"; google_ad_width = 120; google_ad_height = 600;

ספריה לגיל הרך > איה פלוטו

איה פלוטו

איה פלוטו

הדפס הוראות הדפס הוראות

מאת:

מאייר: ארי רון

גילאים: 1 - 2;2 - 3

הוצאת ספרית פועלים בע"מ, שנת הוצאה

נושאים: חברים;שונות

למידע נוסף על הספר >>

תיאור כללי:

פלוטו כלבלב מקיבוץ מגידו. יש לו הכל: מרק ועצם, זה טוב ויפה. אבל בעצם, נמאס לו לשבת כך לבדו...

מסרים מרכזיים בסיפור:

הספר מתאר מסע בעולמו הקרוב של הכלב פלוטו, תוך מפגש עם החי והצומח בסביבה, ועד החזרה בשלום הביתה.

עלילה ומילים קשות
עלילה ומילים קשות: (שלב 1)
כאשר קוראים לילד סיפור, חשוב בשלב הראשון לוודא כי הילד מבין את המתרחש. לשם כך, נפרש מילים קשות ונוודא שהילד מבין את רצף העלילה.

מאחר והספר נכתב מזמן, קיימים בו לא מעט ביטויים לא מוכרים ומילים מורכבות: חיש מהר, כמדומני, שרוי במבוכה, חבר קיבוץ, סהר, דהר. אולם, לא את הכל חייבים להסביר, בטח לא בפעם הראשונה שקוראים את הסיפור. לילדים עד גיל שנה לא נסביר כמעט את המילים, אלא ניתן להם ליהנות מהחריזה, המשקל והתמונות. בספר מתוארות עלילותיו של פלוטו - כלבלב מקיבוץ מגידו, שמחפש הרפתקאות, בורח מבית בעליו, נודד בין אתרים שונים ונפגש עם חיות שונות עד שובו אל ביתו.

רגשות
רגשות: (שלב 2)
לאחר שהילד הבין את רצף העלילה, ניתן בשלב הבא להתייחס לרגשותיהן של הדמויות, ולקשר בין רגש מסוים להתנהגות הדמות.

לפלוטו נמאס לשבת לבד (שיעמם לו), אז הוא יצא לטייל. הוא סקרן לראות את מי יפגוש. פלוטו נבוך כשהוא מציץ לבריכה, ואחר כך שמח לראות את הנרקיס פורח. פלוטו נדהם ועצוב כשהפרפר התעופף. בסוף הסיפור, גדי שמח למצוא את פלוטו.

הבנת האחר
הבנת האחר: (שלב 3)
בדומה להתייחסות לרגשות, כדאי להתייחס גם למחשבות של הדמויות, להסביר את ההבדלים בין נקודות מבט שונות ולברר עם הילד כיצד הוא היה פועל באותו מצב.

מסרים מתקדמים
מסרים מתקדמים: (שלב 4)
התייחסות לערכים, וכן הרחבת הידע בנוגע לרגשות ולהבנת האחר.


סדר שלבי הקריאה/ סדר עמודי קריאה
שלב עמוד ציטוט מהטקסט דגשים להתייחסות
עלילה ומילים קשות

שלב 1 עלילה ומילים קשות

עמ' 3 קפץ חיש מהר ונשא רגליו חיש מהר - מהר מאוד. הוא קפץ מהר והתחיל לרוץ, כמו שרואים באיור.
עלילה ומילים קשות

שלב 1 עלילה ומילים קשות

עמ' 5 מה שם היצור? כמדומני צפרדע! כמדומני - נדמה לי, אני חושב ש...
עלילה ומילים קשות

שלב 1 עלילה ומילים קשות

עמ' 7 ופלוטו שלנו שרוי במבוכה שרוי במבוכה - נבוך, מבולבל.
עלילה ומילים קשות

שלב 1 עלילה ומילים קשות

עמ' 7 מה יש שם מתחת למים? באמת יש כלב מתחת למים?
עלילה ומילים קשות

שלב 1 עלילה ומילים קשות

עמ' 17 אך מי זה שם בא? חבר קיבוץ! מה זה חבר קיבוץ?(איש שגר בקיבוץ. במקרה הזה, איש מקיבוץ מגידו).
עלילה ומילים קשות

שלב 1 עלילה ומילים קשות

עמ' 23 הנה כבר ערב, עלה הסהר. ופלוטו וגדי רצים בדהר. מה זה סהר? (ירח. הסהר עלה כי הירח זרח). מה זה דהר (דהרה, ריצה מהירה).
רגשות

שלב 2 רגשות

עמ' 1 נמאס לו לשבת כך לבדו. למה לפלוטו נמאס לשבת לבד?
רגשות

שלב 2 רגשות

עמ' 7 ופלוטו שלנו שרוי במבוכה למה פלוטו מבולבל? (הוא לא מבין איך מביט בו כלב מתוך המים)
רגשות

שלב 2 רגשות

עמ' 13 מביט בו הכלב ונדהם ועצוב. מדוע אני לא אוכל לעוף? למה פלוטו נדהם (מופתע) ועצוב?
רגשות

שלב 2 רגשות

עמ' 21 פלוטו חביב, שלום וברכה. חזרת הביתה, איזו שמחה! למה גדי שמח לפגוש את פלוטו?
קטגוריות ספרים
Facebook