google_ad_client = "ca-pub-9039769195033385"; google_ad_slot = "6541119766"; google_ad_width = 120; google_ad_height = 600;

ספריה לגיל הרך > מעשה בחמישה בלונים

מעשה בחמישה בלונים

מעשה בחמישה בלונים

הדפס הוראות הדפס הוראות

מאת:

מאייר: אורה איל

גילאים: 1 - 2;2 - 3

הוצאת ספרית פועלים בע"מ, שנת הוצאה

נושאים: פחדים;שליטה רגשית

למידע נוסף על הספר >>

תיאור כללי:

"אמא של רותי הביאה מתנה: שמחה וששון - לכל ילד בלון...". מה קורה כשהבלונים, כטבעם של בלונים, מתפוצצים?

מסרים מרכזיים בסיפור:

הבלונים מתפוצצים, והדגש של הספר הוא שכך היא דרכו של עולם, וצריך להתגבר ולהמשיך.

עלילה ומילים קשות
עלילה ומילים קשות: (שלב 1)
כאשר קוראים לילד סיפור, חשוב בשלב הראשון לוודא כי הילד מבין את המתרחש. לשם כך, נפרש מילים קשות ונוודא שהילד מבין את רצף העלילה.

בספר מסופר על חמישה ילדים, שכל אחד מהם קיבל בלון. במהלך הספר מתפוצצים כל בלוניהם של הילדים, מלבד זה של אלון (שהרוח העיפה אותו למעלה - עד לעננים). בכל פעם הילדים מנוחמים תוך שמוסבר להם ש"זה סופו של כל בלון".

רגשות
רגשות: (שלב 2)
לאחר שהילד הבין את רצף העלילה, ניתן בשלב הבא להתייחס לרגשותיהן של הדמויות, ולקשר בין רגש מסוים להתנהגות הדמות.

הילדים שמחים כשהם מקבלים את הבלונים. כל אחד מהילדים מצטער ועצוב כשהבלון שלו מתפוצץ. רותי מפחדת שגם הבלון שלה יתפוצץ. עם ילדים עד גיל שנה כמעט לא נתעכב בקריאה, מלבד זיהוי בשם של הרגשות, למשל: עצב, שמחה.

הבנת האחר
הבנת האחר: (שלב 3)
בדומה להתייחסות לרגשות, כדאי להתייחס גם למחשבות של הדמויות, להסביר את ההבדלים בין נקודות מבט שונות ולברר עם הילד כיצד הוא היה פועל באותו מצב.

מסרים מתקדמים
מסרים מתקדמים: (שלב 4)
התייחסות לערכים, וכן הרחבת הידע בנוגע לרגשות ולהבנת האחר.

ניתן להיזכר עם הילד בחוויה וברגשות שלו כאשר לו עצמו התפוצץ בלון.


סדר שלבי הקריאה/ סדר עמודי קריאה
שלב עמוד ציטוט מהטקסט דגשים להתייחסות
רגשות

שלב 2 רגשות

עמ' 7 אנא - אורי - אל תצטער! נביא לך בלון אחר. איך אורי מרגיש כשמתפוצץ לו הבלון? (ניתן להפנות לאיור) - כדאי לקרוא בשם לרגש- אורי מצטער, אורי עצוב.
רגשות

שלב 2 רגשות

עמ' 20 פחדה רותי שגם הבלון שלה יתפוצץ...חיבקה רותי את הבלון כמו שמחבקים בובה... כמו שמחבקים את אמא... למה רותי פחדה?
רגשות

שלב 2 רגשות

עמ' 25 אלון נפנף בידיו וקרא: שלום! שלום! בלון אדום! איך אלון הרגיש כשהבלון עף לשמים? למה? (ניתן להפנות את תשומת הלב של הילד לזה שאלון לא הצטער, אלא נפרד מהבלון בלי צער, ולנסות להבין למה).
הבנת האחר

שלב 3 הבנת האחר

עמ' 21 הבלון התפוצץ, הבלון נקרע. כשרותי חיבקה חזק את הבלון, היא התכוונה לפוצץ אותו?
מסרים מתקדמים

שלב 4 מסרים מתקדמים

עמ' 11 אל תצטער רוני-רון! זה סופו של כל בלון. גם לך פעם התפוצץ בלון? איך הרגשת?
מסרים מתקדמים

שלב 4 מסרים מתקדמים

עמ' 20 כמו שמחבקים את אמא... גם אתה מחבק לפעמים חזק את אמא? מתי?
קטגוריות ספרים
Facebook