google_ad_client = "ca-pub-9039769195033385"; google_ad_slot = "6541119766"; google_ad_width = 120; google_ad_height = 600;

ספריה לגיל הרך > העכביש העסוק

העכביש העסוק

העכביש העסוק

הדפס הוראות הדפס הוראות

מאת:

מאייר: אריק קרל

גילאים: 1 - 2;2 - 3;3 - 4

הוצאת ספרית פועלים בע"מ, שנת הוצאה

נושאים: חברים;צמיחה ועצמאות

למידע נוסף על הספר >>

תיאור כללי:

העכביש עסוק מאוד, הוא אינו שם לב לחיות האחרות, המזמינות אותו לשחק איתן. במה הוא עסוק כל כך? ספר למישוש, לא רק להקשבה.

מסרים מרכזיים בסיפור:

המסרים בספר זה הינם מובלעים: להשקעה רבה יש תוצאות, או לחילופין, כדי להשיג משהו צריך לעבוד קשה. לפעמים יש סיבה מאוד פשוטה לזה שמישהו לא עונה לנו - הוא עסוק, או שפשוט הצענו לו לעשות משהו שהוא לא יכול. אם אנחנו רוצים שמישהו יבלה איתנו, כדאי לחשוב על בילוי ששנינו יכולים ליהנות ממנו.

עלילה ומילים קשות
עלילה ומילים קשות: (שלב 1)
כאשר קוראים לילד סיפור, חשוב בשלב הראשון לוודא כי הילד מבין את המתרחש. לשם כך, נפרש מילים קשות ונוודא שהילד מבין את רצף העלילה.

מילים מורכבות: טוויה-בהקשר זה, תהליך של יצירת רשת מהקור. יום עמוס - יום מלא בעיסוקים. עכביש עף ברוח ונחת על גדר ליד חווה. הוא התחיל לטוות רשת קורים. כל חיות החווה מזמינות אותו לעשות איתן דברים, והעכביש לא עונה לאף אחת מהן, כי הוא עסוק בטווית הרשת. בדיוק כשהרשת גמורה, התרנגול מזמין את העכביש לתפוס זבוב, והעכביש תופס את הזבוב בקלות באמצעות הרשת, ונרדם.

רגשות
רגשות: (שלב 2)
לאחר שהילד הבין את רצף העלילה, ניתן בשלב הבא להתייחס לרגשותיהן של הדמויות, ולקשר בין רגש מסוים להתנהגות הדמות.

הספר לא מזכיר במפורש רגשות, אבל מעניין לדון איך החיות מרגישות כשהעכביש לא עונה להן, ולמעשה מתעלם מהצעותיהן (הן עצובות? פגועות? לא מרוצות?), ואיך העכביש מרגיש כשכל הזמן מציעים לו לעשות דברים שהוא לא יכול,ואיך הוא מרגיש בסוף, כשהוא תופס את הזבוב (מרוצה, שמח).

הבנת האחר
הבנת האחר: (שלב 3)
בדומה להתייחסות לרגשות, כדאי להתייחס גם למחשבות של הדמויות, להסביר את ההבדלים בין נקודות מבט שונות ולברר עם הילד כיצד הוא היה פועל באותו מצב.

מעניין להבין למה העכביש לא עונה לחיות. ישנן שתי אפשרויות. קודם כל, העכביש מתרכז, הוא עסוק. במקרה כזה, כדאי לעשות את ההבחנה בין מה שהחיות יכולות לחשוב (שהעכביש מתעלם) לבין הסיבה האמיתית לשתיקה של העכביש (שהוא עסוק). בנוסף, החיות מציעות לעכביש לעשות את מה שהן אוהבות (לרוץ, להתגלגל בבוץ..) ולא דברים שמתאימים לעכביש.

מסרים מתקדמים
מסרים מתקדמים: (שלב 4)
התייחסות לערכים, וכן הרחבת הידע בנוגע לרגשות ולהבנת האחר.

למה העכביש משקיע כל כך הרבה זמן בטוויה? ניתן לדבר על כל הדברים הכייפים שהעכביש הפסיד כאשר לא נעתר להזמנות של החיות האחרות, ולדבר על כך שלפעמים צריך להפסיד דברים, כדי לעשות משהו אחר שהינו חשוב יותר (במקרה זה-לטוות את הרשת שתאפשר לו לצוד).


סדר שלבי הקריאה/ סדר עמודי קריאה
שלב עמוד ציטוט מהטקסט דגשים להתייחסות
עלילה ומילים קשות

שלב 1 עלילה ומילים קשות

עמ' 2 והתחיל לטוות את חוט המשי שלו, שקוראים לו קור. כדאי לעצור ולמשש את האיור - גם החוט וגם העכביש מובלטים, וכדאי בהמשך הספר לעקוב גם בעזרת מישוש אחר התפתחות הרשת.
עלילה ומילים קשות

שלב 1 עלילה ומילים קשות

עמ' 3 "הי הי הי הי!" צהל הסוס, "רוצה לרכוב?" למה הסוס מזמין את העכביש דווקא לרכוב? (סוסים רגילים להרכיב).
עלילה ומילים קשות

שלב 1 עלילה ומילים קשות

עמ' 4 הוא היה עסוק מאוד בטווית רשת הקורים שלו. טווית רשת קורים - תהליך שבו העכביש קושר את החוט שלו בדרך מיוחדת וכך הופך אותו לרשת.
עלילה ומילים קשות

שלב 1 עלילה ומילים קשות

עמ' 16 העכביש לא ענה. הוא היה עסוק בטווית רשת הקורים שלו. תראה איך הרשת של העכביש גדלה כל הזמן. הוא עובד מאוד קשה, נכון?
עלילה ומילים קשות

שלב 1 עלילה ומילים קשות

עמ' 20 והעכביש תפס את הזבוב ברשת שלו... בקלי קלות! מאיפה הזבוב הזה הגיע? (כדאי לחזור להתחלה ולהפנות את תשומת הלב של הילד לכך שהזבוב מופיע בכל איורי החיות בספר).
עלילה ומילים קשות

שלב 1 עלילה ומילים קשות

עמ' 21 היה לו יום עמוס מאוד. מה זה יום עמוס? (יום מלא בעיסוקים).
עלילה ומילים קשות

שלב 1 עלילה ומילים קשות

עמ' 21 היה לו יום עמוס מאוד. למה היה לו יום עמוס? (הוא עבד מאוד קשה בטווית הרשת שלו).
רגשות

שלב 2 רגשות

עמ' 6 העכביש לא ענה. הוא היה עסוק בטווית רשת הקורים שלו. איך לדעתך הפרה הרגישה כשהעכביש לא ענה לה? (ניתן להפנות לאיור ולראות שהפרה לא מרוצה).
רגשות

שלב 2 רגשות

עמ' 21 היה לו יום עמוס מאוד. העכביש עבד קשה כל היום בטווית הרשת. הציעו לו לעשות המון דברים, והוא העדיף לעבוד קשה ולסיים את הרשת. איך אתה חושב שהוא הרגיש לפני שהוא נרדם? (לדבר על כך שבטח העכביש שמח, מרוצה, כי היה שכר לעבודה שלו - הוא באמת הצליח לתפוס את הזבוב ברשת).
הבנת האחר

שלב 3 הבנת האחר

עמ' 11 "אוינק אוינק", נאק החזיר, "רוצה להתגלגל בבוץ?" זה מתאים שעכביש יתגלגל בבוץ? (כל החיות מציעות לעכביש לעשות דברים שהן אוהבות, אבל עכביש לא יכול לעשות...)
הבנת האחר

שלב 3 הבנת האחר

עמ' 20 והעכביש תפס את הזבוב ברשת שלו... בקלי קלות! למה העכביש התייחס דווקא לדברי התרנגול, ולא לחיות האחרות? (קודם כל, הרשת כבר מוכנה, אז אולי העכביש כבר לא עסוק ויכול להקשיב. בנוסף, כל החיות הציעו לעכביש לעשות דברים שמתאימים להם, ולא לעכביש. רק התרנגול הציע לו לעשות משהו שמתאים לעכבישים- לתפוס זבוב!)
מסרים מתקדמים

שלב 4 מסרים מתקדמים

עמ' 10 העכביש לא ענה. הוא היה עסוק בטווית רשת הקורים שלו. קרה לך פעם שדיברת עם מישהו והוא לא ענה לך? איך הרגשת?
מסרים מתקדמים

שלב 4 מסרים מתקדמים

עמ' 13 "רוצה לרדוף אחרי חתול"? העכביש יכול לרדוף אחרי חתול? (לא-זה מתאים לכלב ולא לעכביש). מה הכלב היה יכול להציע לעכביש לעשות-שמתאים לעכביש?
מסרים מתקדמים

שלב 4 מסרים מתקדמים

עמ' 17 "רוצה לשחות?" כל הזמן מציעים לעכביש לעשות דברים שהוא לא יכול(כמו לשחות). איך אתה היית מרגיש אם חברים היו מציעים לך לעשות דברים שאתה לא יכול?
קטגוריות ספרים
Facebook