google_ad_client = "ca-pub-9039769195033385"; google_ad_slot = "6541119766"; google_ad_width = 120; google_ad_height = 600;

ספריה לגיל הרך > מטילדה עושה צרות

מטילדה עושה צרות

מטילדה עושה צרות

הדפס הוראות הדפס הוראות

מאת:

מאייר:

גילאים: 3 - 4;4 - 5

הוצאת כנרת, זמורה-ביתן, דביר מוציאים לאור בע"מ, שנת הוצאה

נושאים: צמיחה ועצמאות

למידע נוסף על הספר >>

תיאור כללי:

מטילדה היא פרה שבכל בוקר נהנית להפחיד את הדוור. יום אחד, הדוור מביא חבילה מיוחדת במינה...

מסרים מרכזיים בסיפור:

יש השלכות למעשים שעושים. מעשי קונדס יכולים לפגוע בצד השני. זה כיף לעזור לאחרים.

עלילה ומילים קשות
עלילה ומילים קשות: (שלב 1)
כאשר קוראים לילד סיפור, חשוב בשלב הראשון לוודא כי הילד מבין את המתרחש. לשם כך, נפרש מילים קשות ונוודא שהילד מבין את רצף העלילה.

מילים מורכבות: חליבה, טלפיים, קרסה, יבב. מטילדה היא פרה שבכל בוקר נהנית להפחיד את הדוור. יום אחד הדוור מביא לה חבילה, אבל מטילדה, בטעות, מעקמת לו את האופניים . עכשיו הדוור לא יכול לחלק את הדואר. מאז מטילדה עוזרת לו.

רגשות
רגשות: (שלב 2)
לאחר שהילד הבין את רצף העלילה, ניתן בשלב הבא להתייחס לרגשותיהן של הדמויות, ולקשר בין רגש מסוים להתנהגות הדמות.

מטילדה מצפה לבואו של הדוור. הדוור פוחד ממטילדה. האיכרה כועסת שהחבילות שלה מגיעות שבורות. מטילדה מאוכזבת שנהרסה החבילה שלה, ומצטערת שהרסה לדוור את האופניים.

הבנת האחר
הבנת האחר: (שלב 3)
בדומה להתייחסות לרגשות, כדאי להתייחס גם למחשבות של הדמויות, להסביר את ההבדלים בין נקודות מבט שונות ולברר עם הילד כיצד הוא היה פועל באותו מצב.

הבנה שמטילדה לא התכוונה להרוס את האופניים.

מסרים מתקדמים
מסרים מתקדמים: (שלב 4)
התייחסות לערכים, וכן הרחבת הידע בנוגע לרגשות ולהבנת האחר.

מטילדה נהנתה להפחיד את הדוור - אחרי שהיא הרסה לו את האופניים היא התחילה לעזור לו. הגיוס שלה לעשייה גרם לה להפסיק את מעשי הקונדס.


סדר שלבי הקריאה/ סדר עמודי קריאה
שלב עמוד ציטוט מהטקסט דגשים להתייחסות
עלילה ומילים קשות

שלב 1 עלילה ומילים קשות

עמ' 1 מדי בוקר בשעת החליבה... חליבה היא הפעולה שבה מוציאים את החלב מהפרה. (ניתן להסתכל בתמונה ולהראות איך זה מתבצע).
עלילה ומילים קשות

שלב 1 עלילה ומילים קשות

עמ' 1 מטילדה עושה צרות מי זו מטילדה? (ניתן להסתכל על הציור של העטיפה). איזה צרות לדעתך פרה יכולה לעשות?
עלילה ומילים קשות

שלב 1 עלילה ומילים קשות

עמ' 12 והדוור המסכן סבל כל לילה מחלומות רעים. ניתן להסביר שהרבה מהדברים שקורים לנו ביום נכנסים לחלומות שלנו בלילה. לפעמים לחלומות טובים ולפעמים לחלומות רעים.
עלילה ומילים קשות

שלב 1 עלילה ומילים קשות

עמ' 15 לבסוף נעצרה החבילה והיתה מוטלת בדממה על הכביש. מה קרה לחבילה?
עלילה ומילים קשות

שלב 1 עלילה ומילים קשות

עמ' 15 מטילדה קרסה על הדשא שלצד הדרך, ומתחתיה האופנים. קרסה זה נפלה.
עלילה ומילים קשות

שלב 1 עלילה ומילים קשות

עמ' 16 נראו אופניו של הדוור...איך להגיד?... שונים. מה קרה לאופנים?
עלילה ומילים קשות

שלב 1 עלילה ומילים קשות

עמ' 16 אני גמור, יבב הדוור, איך אוכל לחלק דואר בלי האופנים שלי? יבב זה בכה.
עלילה ומילים קשות

שלב 1 עלילה ומילים קשות

עמ' 17 מטילדה עצרה בחריקת טלפיים. טלפיים הן הרגלים של הפרה . חריקת טלפיים זה לעצור כל כך מהר עד שהטלפיים חורקות (עושות רעש) על הרצפה.
רגשות

שלב 2 רגשות

עמ' 7 ...ולהבריח אותו מן החצר. איך הדוור מרגיש כשמטילדה מפחידה אותו?
רגשות

שלב 2 רגשות

עמ' 11 זה לא יכול להמשך כך. מה האיכרה מרגישה בעקבות ההפחדות של מטילדה?
רגשות

שלב 2 רגשות

עמ' 15 היא שטוחה לגמרי... לחש הדוור. איך הדוור מרגיש עכשיו? כל העבודה שהוא השקיע בחבילה נהרסה? קרה לך פעם שהשקעת במשהו והוא נהרס,?איך הרגשת?
רגשות

שלב 2 רגשות

עמ' 16 אני גמור, יבב הדוור, איך אוכל לחלק דואר בלי האופנים שלי? איך הדוור מרגיש? (עצוב, כועס, חסר אונים...)
רגשות

שלב 2 רגשות

עמ' 19 ... לחלק את הדואר עם הדוור. איך מטילדה מרגישה כשהיא עוזרת לדוור? (חשובה, בעלת תפקיד ...)
הבנת האחר

שלב 3 הבנת האחר

עמ' 7 ...ולהבריח אותו מן החצר. למה לדעתך מטילדה הפחידה את הדוור? (אולי היא לא אהבה אותו, או אולי היה לה משעמם וזה הצחיק אותה - ניתן להעלות השערות)
הבנת האחר

שלב 3 הבנת האחר

עמ' 14 ומטילדה הפחידה את הדוור כמו בכל בוקר. מטילדה יודעת שהדוור מביא לה מתנה? (אם הילד עונה שהיא יודעת לשאול - אז למה היא מפחידה אותו בכל זאת?)
הבנת האחר

שלב 3 הבנת האחר

עמ' 16 נראו אופניו של הדוור...איך להגיד?...שונים. מטילדה התכוונה להרוס לדוור את האופנים או לא? קרה לך פעם שהרסת משהו בלי כוונה? איך הרגשת?
מסרים מתקדמים

שלב 4 מסרים מתקדמים

עמ' 12 והדוור המסכן סבל כל לילה מחלומות רעים. על מה אתה חולם בלילה? מה אתה עושה כדי להתגבר על חלום רע?
מסרים מתקדמים

שלב 4 מסרים מתקדמים

עמ' 19 ... לחלק את הדואר עם הדוור. מה הדבר שבגללו מטילדה כבר לא מפחידה את הדוור אלא עוזרת לו?
קטגוריות ספרים
Facebook