google_ad_client = "ca-pub-9039769195033385"; google_ad_slot = "6541119766"; google_ad_width = 120; google_ad_height = 600;

ספריה לגיל הרך > המכשפיה אימליה

המכשפיה אימליה

המכשפיה אימליה

הדפס הוראות הדפס הוראות

מאת:

מאייר: דני קרמן

גילאים: 3 - 4;4 - 5;5+

הוצאת הוצאת הקבוץ המאוחד, שנת הוצאה

נושאים: צמיחה ועצמאות;שונות

למידע נוסף על הספר >>

תיאור כללי:

לאחר שאימליה מסולקת גם מבית הספר למכשפות וגם מבית הספר לפיות, עולה במוחה רעיון מקורי...

מסרים מרכזיים בסיפור:

בכולם יש גם טוב וגם רע. אנחנו בוחרים מי להיות.

עלילה ומילים קשות
עלילה ומילים קשות: (שלב 1)
כאשר קוראים לילד סיפור, חשוב בשלב הראשון לוודא כי הילד מבין את המתרחש. לשם כך, נפרש מילים קשות ונוודא שהילד מבין את רצף העלילה.

מילים מורכבות: נעצה, מבט חשדני המכשפיה אימליה יכולה לבחור באיזה ביה"ס היא רוצה ללמוד. אבל מביה"ס למכשפות מעיפים אותה כי היא עשתה מעשה טוב בין כל המעשים הרעים, ומביה"ס לפיות מעיפים אותה כי עשתה תעלול בין כל המעשים הטובים. אז אמיליה פותחת ביה"ס בעצמה - ביה"ס למכשפיות.

רגשות
רגשות: (שלב 2)
לאחר שהילד הבין את רצף העלילה, ניתן בשלב הבא להתייחס לרגשותיהן של הדמויות, ולקשר בין רגש מסוים להתנהגות הדמות.

אימליה עצובה כשמעיפים אותה מביה"ס. והיא נרגשת כשביה"ס שהיא פותחת מצליח.

הבנת האחר
הבנת האחר: (שלב 3)
בדומה להתייחסות לרגשות, כדאי להתייחס גם למחשבות של הדמויות, להסביר את ההבדלים בין נקודות מבט שונות ולברר עם הילד כיצד הוא היה פועל באותו מצב.

אימליה רוצה להיות גם מכשפה וגם פיה.גם לעשות מעשים טובים אבל גם תעלולים לפעמים.

מסרים מתקדמים
מסרים מתקדמים: (שלב 4)
התייחסות לערכים, וכן הרחבת הידע בנוגע לרגשות ולהבנת האחר.

בכולם יש גם טוב וגם רע. אנחנו בוחרים מי להיות. לא לשפוט מישהו לפי השם שלו, או התפקיד שלו.


סדר שלבי הקריאה/ סדר עמודי קריאה
שלב עמוד ציטוט מהטקסט דגשים להתייחסות
עלילה ומילים קשות

שלב 1 עלילה ומילים קשות

עמ' 1 המכשפיה אימליה מה זה מכשפיה לדעתך?
עלילה ומילים קשות

שלב 1 עלילה ומילים קשות

עמ' 5 המנהלת נעצה באימליה מבט חשדני. נעצה - הסתכלה. מבט חשדני - מבט שלא מאמין לאימליה.
עלילה ומילים קשות

שלב 1 עלילה ומילים קשות

עמ' 11 והפילה לנוסעים מפתחות מהכיסים. אימליה עשתה הרבה דברים מעצבנים. זה מתאים למכשפה?
עלילה ומילים קשות

שלב 1 עלילה ומילים קשות

עמ' 12 ...וגם לא כל כך התחשק לו. לסדר למישהו את החדר זה גם משהו שמכשפה עושה?
עלילה ומילים קשות

שלב 1 עלילה ומילים קשות

עמ' 25 ראש הממשלה התעטש שבע פעמים רצוף, וזה היה מאוד לא נעים. זה גם משהו שפיות עושות?
עלילה ומילים קשות

שלב 1 עלילה ומילים קשות

עמ' 28 היא רצתה להיות גם מכשפה וגם פיה בלי לעשות שום אפליה. מה זה אומר להיות גם מכשפה וגם פיה?
רגשות

שלב 2 רגשות

עמ' 15 קלקלת את שמנו הרע, ואת מגורשת מבית הספר לנצח! איך אימליה מרגישה כשמגרשים אותה?
הבנת האחר

שלב 3 הבנת האחר

עמ' 4 ...שמעתי דברים איומים על בית הספר שלך, ולכן באתי ללמוד כאן. אם היא שמעה דברים איומים למה היא רוצה ללמוד בו? איומים למכשפה זה משהו טוב או משהו רע?
הבנת האחר

שלב 3 הבנת האחר

עמ' 15 קלקלת את שמנו הרע, ואת מגורשת מבית הספר לנצח! אתה חושב שאימליה ידעה שלסדר למישהו את החדר זה משהו שמכשפות לא עושות? אז למה היא עשתה את זה בכל זאת? מה אתה היית עושה?
מסרים מתקדמים

שלב 4 מסרים מתקדמים

עמ' 30 הגיעו פיות שלעתים דגדג להן בידים לעולל תעלול או מעשה רע, ומכשפות שלפעמים התחשק להן לפתוח את הלב לעזרה. מה אתה חושב, איך זה שמכשפות רוצות לעשות מעשים טובים ופיות מעשים רעים? מכשפות אמורות להיות רק רעות ופיות רק טובות. קורה לך שלפעמים אתה רוצה לעשות משהו טוב ולפעמים משהו רע? אז אתה "ילד טוב" או "ילד רע"? בכולנו יש גם טוב וגם רע - אנחנו בוחרים מה לעשות - טוב או רע.
קטגוריות ספרים
Facebook