google_ad_client = "ca-pub-9039769195033385"; google_ad_slot = "6541119766"; google_ad_width = 120; google_ad_height = 600;

ספריה לגיל הרך > הטיול של רוזי

הטיול של רוזי

הטיול של רוזי

הדפס הוראות הדפס הוראות

מאת:

מאייר: פט הטשינס

גילאים: 1 - 2;2 - 3;3 - 4

הוצאת ספרית פועלים בע"מ, שנת הוצאה

נושאים: שונות

למידע נוסף על הספר >>

תיאור כללי:

רוזי התרנגולת מטיילת לה בנחת, ואינה מעלה בדעתה את המתרחש ממש מאחורי גבה....

מסרים מרכזיים בסיפור:

הספר אינו ספר עם מסר, אלא סיפור משעשע שמסופר כולו באמצעות איורים, שבלעדיהם הטקסט היה חסר משמעות...

עלילה ומילים קשות
עלילה ומילים קשות: (שלב 1)
כאשר קוראים לילד סיפור, חשוב בשלב הראשון לוודא כי הילד מבין את המתרחש. לשם כך, נפרש מילים קשות ונוודא שהילד מבין את רצף העלילה.

מילים מורכבות: טחנת קמח, כוורת. רוזי התרנגולת יוצאת לטיול בחצר. היא כלל לא רואה את השועל שמנסה לתפוס אותה, ונכשל פעם אחר פעם. הטקסט מתאר רק את מה שרוזי עושה, ואילו השועל נמצא באיורים בלבד.

רגשות
רגשות: (שלב 2)
לאחר שהילד הבין את רצף העלילה, ניתן בשלב הבא להתייחס לרגשותיהן של הדמויות, ולקשר בין רגש מסוים להתנהגות הדמות.

הבנת האחר
הבנת האחר: (שלב 3)
בדומה להתייחסות לרגשות, כדאי להתייחס גם למחשבות של הדמויות, להסביר את ההבדלים בין נקודות מבט שונות ולברר עם הילד כיצד הוא היה פועל באותו מצב.

השועל מתכוון לתפוס את רוזי. רוזי בכלל לא שמה לב שהשועל הולך אחריה.

מסרים מתקדמים
מסרים מתקדמים: (שלב 4)
התייחסות לערכים, וכן הרחבת הידע בנוגע לרגשות ולהבנת האחר.

האם באמת רוזי לא שמה לב לשועל???


סדר שלבי הקריאה/ סדר עמודי קריאה
שלב עמוד ציטוט מהטקסט דגשים להתייחסות
עלילה ומילים קשות

שלב 1 עלילה ומילים קשות

עמ' 5 איור מה קרה לשועל?
עלילה ומילים קשות

שלב 1 עלילה ומילים קשות

עמ' 13 איור מה קרה לשועל? למה רוזי לא שקעה כמוהו לתוך ערמת החציר? (תרנגולת יותר קלה משועל).
עלילה ומילים קשות

שלב 1 עלילה ומילים קשות

עמ' 15 ליד טחנת הקמח טחנת קמח זה מקום שבו טוחנים את גרעיני החיטה, עד שהם הופכים לקמח. קמח מייצרים מגרעיני חיטה.
עלילה ומילים קשות

שלב 1 עלילה ומילים קשות

עמ' 16 להפנות את הילד לאיור מה אתה חושב שהולך לקרות עכשיו לשועל? (החוט מסובב מסביב לרגל של רוזי. שק הקמח עומד ליפול על השועל).
עלילה ומילים קשות

שלב 1 עלילה ומילים קשות

עמ' 24 מתחת לכוורות מה זה כוורות? (תיבות שהן בעצם בתים קטנים, כמו באיור, בהן מגדלים דבורים).
עלילה ומילים קשות

שלב 1 עלילה ומילים קשות

עמ' 25 איור מה קרה לשועל? למה הדבורים רודפות אחריו?
הבנת האחר

שלב 3 הבנת האחר

עמ' 2 רוזי התרנגולת הולכת לטייל כדאי להתבונן באיור ולהפנות את תשומת ליבו של הילד לשועל. אתה חושב שרוזי יודעת שיש מאחוריה שועל?
הבנת האחר

שלב 3 הבנת האחר

עמ' 8 סביב לאגם מה השועל מנסה לעשות? רוזי יודעת שהשועל שם? (איך אנחנו יודעים שהיא לא יודעת?)
הבנת האחר

שלב 3 הבנת האחר

עמ' 27 וחוזרת בזמן לארוחת ערב. מה אתה חושב? רוזי שמה לב לשועל בכלל? (זו שאלה מעניינת - הספר לא פותר אותה. או שרוזי לא ידעה, או שהיא ידעה, והיתה חכמה כל כך, עד שהצליחה להיפטר מהשועל).
קטגוריות ספרים
Facebook