google_ad_client = "ca-pub-9039769195033385"; google_ad_slot = "6541119766"; google_ad_width = 120; google_ad_height = 600;

סדנאות

סדנאות להורים וגננות
סדנאות להורים וגננות

בסדנא שלנו, אנו מציעות להורים ולגננות דרך להעצמת חווית הקריאה, כך שתהיה משמעותית יותר, וגם תתרום להתפתחות הילדים.


הנושאים בהם נדון בסדנא:
  • התפתחות השפה בגיל הרך.
  • התפתחות ההבנה החברתית והרגשית, והקשר בין גורמים סביבתיים- משפחתיים לקידום התפתחות זו.
  • הקשר בין התפתחות הילד בגיל הרך, לתפקודו בגיל מאוחר יותר.
  • הצגת רציונל המודל המוצע לקריאת ספרים, והתאמתו לשלבי ההתפתחות השונים.
  • התנסות מודרכת ביישום המודל על ספרים מוכרים וספרים חדשים.
בנוסף נדון בסדנא על:
  • קריאה מתווכת; מינונים והנאה בשעת הקריאה.
  • יצירתיות ושיתוף הילד בחווית הקריאה.
  • טיפוח הקשר והתקשורת בין ההורה לילד באמצעות קריאת ספרים.

אנא צרו קשר להזמנת סדנא להורים או לצוות הגן


צור קשר >>
קטגוריות ספרים
Facebook